Voorrangsregels in het verkeer

Uit onderzoek blijkt dat de kennis van voorrangsregels in de transportsector nog voor de nodige verbetering vatbaar is. Misschien is uw kennis van de voorrangsregels ook al wel een stukje weggezakt. Daarom zetten we alles nog een keer op een rijtje.

Bestuurders

– Het overige verkeer moet een voorrangsvoertuig voor laten gaan.

– Een bestuurder op een voorrangsweg heeft voorrang op bestuurders die de weg naderen.

– Een bestuurder van rechts op een gelijkwaardig kruispunt heeft voorrang.

– Een bestuurder die van een onverharde weg komt, moet voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg.

– Rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor op afslaand verkeer op die weg.

– Afslaande bestuurder, die een korte bocht maakt (dus rechtsaf), gaat voor op de afslaande bestuurder die een lange bocht maakt (dus linksaf).

– Bij bijzondere manoeuvres, zoals wegrijden, achteruitrijden, uit een uitrit de weg oprijden, een inrit oprijden, keren, van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden en van rijstrook wisselen, moet een bestuurder alle verkeer voor laten gaan.

– Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk voornemens zijn dit te doen, voor laten gaan. Dat geldt niet voor bestuurders van een motorvoertuig dat behoort tot een militaire colonne.

– Bestuurders moeten blinden, voorzien van een witte stok met een of meer rode ringen, en overigens alle personen die zich moeilijk voortbewegen, voor laten gaan.

– Een autobus die met richtingwijzer aangeeft dat hij van een bushalte wil wegrijden heeft voorrang op alle verkeer, zowel achteropkomend als tegemoetkomend. Deze regel geldt alleen binnen de bebouwde kom.

Trams

Trams hebben voorrang op bestuurders en op gelijkwaardige kruispunten op alle verkeer. Verkeer op een voorrangsweg of -kruising heeft echter voorrang op trams, die van links of rechts de voorrangsweg of -kruising naderen.

Treinen

Een trein heeft altijd voorrang op overige weggebruikers. Het maakt hierbij niet uit hoe en of de spoorwegovergang beveiligd is.

Voetgangers

Voetgangers zijn geen bestuurders, maar behoren wel tot het verkeer. Voetgangers doen niet mee in de voorrang. Voorrang verlenen geldt alleen voor bestuurders onderling. De regel ‘rechtdoor op dezelfde weg gaat voor geldt ook voor voetgangers in hun relatie met het overige verkeer. Op een erf mogen voetgangers de gehele weg gebruiken, maar het andere verkeer is niet verplicht de voetgangers voor te laten gaan. Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren moeten voetgangers voor laten gaan.

Overige regels

Een militaire colonne en een herkenbare rouwstoet mogen op kruisingen van gelijkwaardige wegen niet worden doorsneden. Tot de rouwstoet behorende voertuigen zijn herkenbaar aan twee op het voertuig aangebrachte zwarte vlaggen in de vorm van een gelijkbenige driehoek.
Bestuurders die een wegversmalling naderen met verkeersbord F5 (richting a) moeten verkeer uit de tegengestelde richting voor laten gaan. Verkeer van de andere zijde (verkeersbord F6, richting b) heeft recht op vrije doorgang. Voetgangers uit richting a hoeven zich hier niet aan te houden.

Rotonde

Op een rotonde geldt in principe dat verkeer van rechts voorrang heeft. In de praktijk is meestal met verkeersborden of verkeerstekens op het wegdek aangegeven dat het verkeer op de rotonde voorrang heeft op de naderende wegen. Ligt er naast de rotonde een fietspad of fiets/bromfietspad, dan kan dat pad binnen of buiten de voorrang liggen. Ligt het pad buiten de voorrang, dan geldt niet de regel dat rechtdoor op dezelfde weg voorgaat, met andere woorden: een auto die de rotonde verlaat heeft voorrang op een fietser die de rotonde vervolgt.

Similar Articles

Kilometerheffing op snelw... De plannen voor een kilometerheffing zijn bij de kabinetsonderhandelingen weer uit de kast gehaald. Volgens K. de Kat is kilometerheffing geen goed idee. Niet voor de transportsector,
Alcohol in het verkeer Alcohol in het verkeer, het blijft een wat ongelukkige combinatie. Alcohol vergroot de kans op ongelukken aanzienlijk en dat is één van de redenen waarom er hard
Ervaringen na een half ja... Bijna zeven maanden geleden ging Lianne met haar gezin verhuizen naar Engeland. In deze blog deelt ze haar ervaringen. Benieuwd wat ze in ruim een half jaar
Voorrangsregels in het ve... Uit onderzoek blijkt dat de kennis van voorrangsregels in de transportsector nog voor de nodige verbetering vatbaar is. Misschien is uw kennis van de voorrangsregels ook al
Autorijden in Engeland Een half jaar geleden is Melanie verhuisd naar Engeland. Naast de taal kreeg ze te maken met andere dingen waar ze aan moest wennen. Eén van die