Kilometerheffing op snelwegen: ja of nee?

De plannen voor een kilometerheffing zijn bij de kabinetsonderhandelingen weer uit de kast gehaald. Volgens K. de Kat is kilometerheffing geen goed idee. Niet voor de transportsector, maar ook niet voor de particulier. Hij schreef er onderstaande blog over:

Het is mij de laatste tijd vaak gebleken dat velen geen idee hebben wat de kilometerheffing voor hen gaat betekenen. Er zijn nog steeds mensen die denken dat de kilometerheffing alleen op snelwegen gaat gelden en dan ook alleen nog in de spits. Dat velen nog niet beseffen wat hun te wachten staat en om te waarschuwen tegen dit plan zal ik proberen uit te leggen wat de kilometerheffing ongeveer in gaat houden.

 

Iedereen die denkt dat hij/zij niets met de kilometerheffing te maken heeft omdat ze geen auto hebben, komt bedrogen uit: de provinciale opcenten die nu alleen automobilisten betalen worden vervangen door een nieuwe provinciale belasting die iedere inwoner moet gaan betalen. De hoogte van deze belasting zal ongeveer 80-100 euro per inwoner gaan bedragen, een gezin met 2 kinderen gaat dus tussen de 320 en 400 euro betalen. Verder zullen goederen en diensten duurder worden doordat bedrijven kosten gaan doorberekenen aan de consument. Per saldo zal iedereen zonder auto erop achteruit gaan.

 

Het principe achter de kilometerheffing is dat het bezit van een auto niet meer wordt belast, alleen nog het gebruik. Het bezit wordt nu op twee manieren belast: de aanschafbelasting (BPM) en de motorrijtuigenbelasting (MRB). De BPM zal in fases worden afgebouwd, om dit te compenseren wordt de MRB fors verhoogd. Deze verhoging van de MRB is al in 2008 begonnen en als de kilometerheffing is ingevoerd, zal de MRB ongeveer drie keer zo hoog zijn als in 2007 (op het moment dat u de kilometerheffing moet gaan betalen hoeft u geen MRB meer te betalen).

 

Dit uitwisselen van BPM-verlaging met de MRB-verhoging betekent dat degenen die niet elke twee jaar een nieuwe auto kunnen kopen het voordeel (afschaffen BPM) betalen voor degenen die wel het geld hebben om dat te doen. Dit geldt ook als de kilometerheffing in 2018 helemaal is ingevoerd; voor een oudere auto moet veel meer kilometerheffing worden betaald dan voor een nieuwere.


De kilometerheffing geldt voor elke kilometer die je rijdt in Nederland, het maakt uit op wat voor soort weg. Bovenop de basis-kilometerprijs komt er voor snelwegen rond de steden in de spits nog een spitstarief bovenop (de hoogte daarvan is nog onbekend). De hoogte van de kilometerprijs hangt af van een aantal factoren zoals ouderdom auto, type auto en brandstofsoort.


Als voorbeeld noem ik een middenklasser op benzine van vier jaar oud: de kilometerprijs daarvan zal in 2018 (als men denkt te beginnen met de kilometerheffing) 5,6 cent per kilometer zijn. Deze prijs zal tot 2024 stijgen en dan ruim twee keer zo hoog zijn. Voor een auto ouder dan acht jaar is nog niet veel bekend over de kilometerprijs, deze zal echter aanzienlijk hoger zijn dan voor een nieuwere auto. Dit heeft te maken met het feit dat de overheid denkt dat oudere auto’s meer vervuilen.


De minister beweert dat 60% van de automobilisten erop vooruit zal gaan. Het systeem dat men wil gaan gebruiken zal echter vier miljard euro kosten om in te voeren, de exploitatiekosten zullen ongeveer 800 miljoen euro per jaar bedragen. De overheid wil natuurlijk net zo veel geld overhouden aan de auto als nu, dus de systeemkosten komen bovenop de belastinginkomsten (BPM en MRB) die men nu heeft. Het verhaal van de minister kan dus nooit kloppen; per saldo zal vrijwel iedere automobilist erop achteruit gaan (zeker de bezitters van een tweedehands auto).


Het systeem van de kilometerheffing maakt gebruik van grotendeels nog niet bestaande techniek waarbij in iedere auto een kastje komt. Via satellieten (GPS) wordt een aantal gegevens in het kastje verzameld, de gegevens die nodig zijn om de factuur te kunnen maken gaan naar het CJIB. Eens per maand krijgt u dan een factuur. Een groot gevaar is dat een aantal facturen niet klopt (en dat is met zo’n ingewikkeld systeem niet ondenkbaar). Als dat u overkomt, is het aan u om te bewijzen dat het niet klopt (omgekeerde bewijslast).

 

Natuurlijk beweert de overheid dat het systeem niet fraudegevoelig is, maar we weten dat alles te hacken is (zoals het drama met de OV chipkaart weer eens bewees). Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als iemand uw kastje hackt en u vervolgens een rekening krijgt die niet klopt. U moet dan aantonen dat u niet met het kastje geknoeid heeft en dat is natuurlijk niet eenvoudig. Mocht u dat niet kunnen bewijzen, staan u gigantische boetes te wachten (de maximale boete is ongeveer 67.000 euro). Ook belooft de overheid dat uw privacy niet in het geding is, maar hoeveel die belofte waard is, bleek de afgelopen week wel weer met de kentekenregistratie door camera’s langs de snelweg. De politie overtreedt de wet door de gegevens van niet-verdachte kentekens veel te lang vast te houden. Nu wordt de wet aangepast zodat de politie dit wel mag doen. Iedere automobilist is dus in principe een verdachte; wie zegt dat dit straks met de kilometerheffing straks ook niet zo gaat?

 

Conclusie: de kilometerheffing is een enorm risicoproject dat ons allen veel geld gaat kosten, zelfs als men binnen de budgetten blijft. Het heeft ook nog eens de potentie om een gigantische inbreuk op de privacy te worden. En of het doel – verminderen van files – wordt bereikt, is nog maar de vraag. De meeste mensen staan niet in de file omdat ze dat leuk vinden, maar omdat ze geen keuze hebben. Verder hebben we al een soort kilometerheffing: de enorme accijns op de brandstoffen die de brandstofprijzen in Nederland zo ongeveer de hoogste van Europa maken.

Similar Articles

Autorijden in Engeland Een half jaar geleden is Melanie verhuisd naar Engeland. Naast de taal kreeg ze te maken met andere dingen waar ze aan moest wennen. Eén van die
Voorrangsregels in het ve... Uit onderzoek blijkt dat de kennis van voorrangsregels in de transportsector nog voor de nodige verbetering vatbaar is. Misschien is uw kennis van de voorrangsregels ook al
Alcohol in het verkeer Alcohol in het verkeer, het blijft een wat ongelukkige combinatie. Alcohol vergroot de kans op ongelukken aanzienlijk en dat is één van de redenen waarom er hard
Ervaringen na een half ja... Bijna zeven maanden geleden ging Lianne met haar gezin verhuizen naar Engeland. In deze blog deelt ze haar ervaringen. Benieuwd wat ze in ruim een half jaar
Kilometerheffing op snelw... De plannen voor een kilometerheffing zijn bij de kabinetsonderhandelingen weer uit de kast gehaald. Volgens K. de Kat is kilometerheffing geen goed idee. Niet voor de transportsector,